zqhi.qqqa.downloadinto.trade

Обозначение на схеме вру с авр